Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO UL. ORZESZKOWEJ 10

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.

2. Administratorem boiska wielofunkcyjnego jest Miasto Kalety oraz Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku.

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag administratora.

4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

5. Boisko jest czynne codziennie w godz. 8.00-22.00.

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u administratora.

7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

f) zaśmiecania,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) wprowadzania zwierząt,

j) korzystania z boisk bez zgody administratora,

k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

9. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

10. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje administrator.

11. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u administratora, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektu sportowego.

12. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego można zgłaszać do administratora.

13. Rezerwacja z wyprzedzeniem maksymalnie do dwóch tygodni.

14. Jednorazowo rezerwacji można dokonać na maksymalnie 2 godziny.